Kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội (QH) kiến nghị giảm thời gian thu phí cho hơn 20 dự án BOT giao thông.

Tính đến hết tháng 9/2017, kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện kiểm toán 22 dự án BOT giao thông, kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng các dự án này, tương ứng giảm doanh thu 22.237,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, phát hiện 6 trong số 52 trạm thực hiện thu phí trước 14 năm 6 tháng, khi chưa đủ điều kiện thu phí, thu phí trước thời điểm dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Toàn quốc có 31 trong tổng số 87 trạm thu phí trên cùng tuyến, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm 70 km.

Năm 2017, sẽ thực hiện 252 cuộc kiểm toán. Tính đến ngày 30/09, triển khai 185/252 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc 164 cuộc kiểm toán, xét duyệt 144 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 90 báo cáo kiểm toán.

Kết quả cho thấy, xử lý tài chính 108 dự thảo báo cáo kiểm toán là 22.954 tỉ đồng, ngân sách nhà nước (NSNN) tăng thêm 11.017 tỉ đồng sau khi kiểm toán từ các dự án trên. Chỉ tính riêng tăng thu về NSNN gấp 4,05 lần so với cùng kỳ năm 2016 là 2.719 tỉ đồng.

Thanh Tùng