2 ngày trước, tôi bị mất giấy phép lái xe còn hạn sử dụng. Đây là lần đầu tôi bị mất bằng lái xe, vậy có thể xin cấp lại mà không phải thi sát hạch hay không? (Lê Hồng Phấn, Cao Bằng)

Theo quy định tại Điều 52, Thông tư số 46/2012 của Bộ GTVT, người bị mất giấy phép lái xe được cấp lại trong các trường hợp sau:

1. Mất giấy phép lái xe lần đầu

– Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, còn hồ sơ gốc, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

– Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

– Trường hợp quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

– Giấy phép đã quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

– Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, dù còn hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải thi sát hạch lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

2. Mất giấy phép lái xe từ lần thứ 2 trở lên

– Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ 2 trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, phải sát hạch lại lý thuyết.

– Nếu mất giấy phép lái xe lần thứ 3 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp lại, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Như vậy, với trường hợp trên, giấy phép lái xe còn hạn sử dụng, còn hồ sơ gốc hoặc có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, bạn có thể xin cấp lại mà không phải thi sát hạch.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại GPLX theo mẫu.

– Hồ sơ gốc phù hợp với GPLX (nếu có).

– Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

– Bản sao giấy CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu thời hạn sử dụng.

Hoài Phương (Tổng hợp)