Tôi và chồng cũ có cưới hỏi nhưng không đăng ký kết hôn. Khi xảy ra mâu thuẫn và không ở với nhau nữa thì gia đình chồng đòi nuôi đứa con chung của chúng tôi. Vậy nay tôi muốn giành quyền nuôi con có được không? (Nguyễn Hương, Hà Nội).

Theo Điều 14, luật Hôn nhân gia đình 2014, thì nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Cụ thể, Điều 15 quy định quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con khi có một trong các căn cứ sau:

– Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con.

– Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Bên cạnh đó, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét theo nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.

Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Như vậy, để giành quyền nuôi con trước tòa, bạn cần chứng minh khả năng của mình về việc có thể nuôi dưỡng và chăm sóc con về các điều kiện vật chất và tinh thần.

Tòa án sẽ dựa vào các điều kiện về vật chất, tinh thần tốt nhất để quyết định ai có quyền nuôi con. Bạn nộp đơn đề nghị thay đổi quyền nuôi con tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi con bạn cư trú.

Theo quy định tại Điều 81, Điều 82, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nếu như bạn có được quyền nuôi con thì bạn sẽ có quyền yêu cầu chồng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Vũ Loan