Khi tôi đi đăng ký khai sinh cho con, cán bộ phường yêu cầu xuất trình chứng minh thư, hộ khẩu và bằng tốt nghiệp các cấp. Tuy nhiên, tôi không còn giữ bằng tốt nghiệp thì có được khai sinh cho con không và cán bộ phường đòi thêm bằng tốt nghiệp như vậy có đúng không?

Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về các giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh như sau:

Người yêu cầu đăng ký khai sinh tại UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 thì Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Người yêu cầu đăng ký khai sinh tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là UBND cấp huyện) nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch.

Trong đó, Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này.

Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội khẳng định, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, người yêu cầu đăng ký hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân. Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Như vậy, nếu bạn đã xuất trình bản chính chứng minh thư hoặc thẻ căn cước, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, tờ khai thì không phải xuất trình thêm giấy tờ khác.

Thế Tam