Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng bộc lộ rõ tham vọng tranh bá thế giới, muốn vậy phải làm chủ được chuỗi đảo thứ nhất nằm trong Biển Đông và các vùng biển lân cận.

Những đảo đá ngầm ở Biển Đông có thể phát triển thành trận địa tuyến đầu của lực lượng quân sự Trung Quốc. Thêm vào đó, khống chế khu vực này còn có thể ngăn chặn các nước khác theo dấu tàu ngầm của Trung Quốc từ Biển Đông đi vào Tây Thái Bình Dương, theo chuyên gia M. Taylor Fravel phân tích trên The Washington Post, ngày 13/7/2016.

Tài liệu tham khảo:

[1] Chiến lược học, Nhà xuất bản Khoa học quân sự, 2013, trang 47.
[2] Mạng lưới quân sự Trung Quốc, Kiều Lương,15/4/2015.
[3] Lawrence Sellin, “The US Needs a New Plan to Address Chinese Power in Southern Asia,” The Daily Caller, 5/6/2018 (https://dailycaller.com/2018/06/05/afghanistan-pakistan-america-china/).
[4] Panos Mourdoukoutas, “China Will Lose The South China Sea Game,” Forbes, 1/7//2018 (https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2018/07/01/china-will-lose-the-south-china-sea-game/#5783cad73575).
[5] Michael Lelyveld, “China Will Lose the South China Sea Game,” Radio Free Asia, 4/12/2017 (https://www.rfa.org/english/commentaries/energy_watch/chinas-oil-import-dependence-climbs-as-output-falls-12042017102429.html).
[6] Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2018, US Department of Defense, 16/5/2018 (https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF).
[7] http://www.epochtimes.com/b5/5/8/1/n1003911.html
http://www.epochtimes.com/b5/5/8/2/n1004823.htm
http://www.epochtimes.com/b5/5/8/17/n1021109.htm