https://www.youtube.com/watch?v=NWtR_h4qu4M

Từ ngày 20/9 đến hôm nay 22/9, tình trạng mưa to và dông ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống khiến các con đường như Đống Đa, Bến Nghé và chủ yếu là các con đường bên trong thành nội (bờ Bắc sông Hương) như biến thành sông. Người dân đi lại khó khăn, xe chết máy nên người dân phải dùng ghe đưa xe về nhà.

Ngày 21/9, lượng mưa bị ngập đo được khoảng 30cm-50cm và tăng lên khoảng 60cm, có nơi ngập gần 1m. Lượng mưa đo được ở Huế trong ngày 21/0 đo được là 200-300 mm gây khó khăn cho giao thông và cuộc sống kinh doanh của người dân.

Đây là trận mưa to và bất ngờ đầu tiên trong năm nay.

Mai Mai