Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ (43.000 ha) đã khô cạn hoàn toàn, trong đó, hơn 4.200 ha đang dự báo ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp 5).

Ngày 16/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ (43.000 ha) đã khô cạn hoàn toàn, theo Thanh Niên.

Trong đó, hơn 4.200 ha đang dự báo ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp 5), hơn 14.600 ha ở cấp nguy hiểm (cấp 4), tập trung chủ yếu ở các xã Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm (huyện U Minh) và xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời).

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng, chủ rừng đã bố trí lực lượng, phương tiện thường xuyên kiểm tra, luồn rừng, “canh lửa” 24/24h trên toàn lâm phần.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi mực nước trên địa bàn lâm phần để đưa ra dự báo cấp cháy rừng phù hợp, nhằm chủ động phương tiện, lực lượng để tham gia ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng làm băng, đĩa tuyên truyền gửi xuống các chủ rừng, hạt kiểm lâm để nhắc nhở ý thức người dân trong việc sử dụng lửa; khuyến cáo người dân không nên vào rừng lấy ong; làm các biển báo khu vực nguy hiểm cấm người ra vào rừng, khu vực cấm lửa.

Thiên An