Bộ Giáo dục vừa tiết lộ, hiện đang có hơn 40.000 sinh viên ra trường năm 2018 và 2019 chưa có việc làm.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên báo Lao Động, chỉ tiêu vào ngành sư phạm năm nay là 35.590 giảm 38% so với chỉ tiêu năm 2017 (năm 2017 có 56.725 chỉ tiêu) tổng số nguyện vọng 1 sư phạm là 43.069 chỉ tiêu, giảm 26.9% so với năm 2017.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có khảo sát về nhu cầu sử dụng giáo viên trong 5 năm tới ở 63 tỉnh, thành trong cả nước.  

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng vụ giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có chia sẻ cách mà Bộ xác định chỉ tiêu ngành sư phạm để việc đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng. 

Cũng theo bà Phụng, căn cứ vào nhu cầu đợt khảo sát này, Bộ xác định, năm nay cần tuyển để đáp ứng nhu cầu cho 63 tỉnh thành khoảng 59.000 giáo viên để đủ vừa tuyển mới, vừa thay thế người về hưu. 

Theo TS Nguyễn Thị Kim Phụng, quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2018 có một số điểm mới. Ngoài việc giảm điểm ưu tiên khu vực xuống còn 50%, các trường (trừ các trường sư phạm) được tự xác định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào thì những điểm mới tập trung nhiều vào nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Năm nay, tất cả các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đều tuyển sinh như hệ ĐH. Bộ GDĐT sẽ xác định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường sư phạm. Việc này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

Bên cạnh khảo sát chính thức của Bộ, theo bà Phụng, số liệu này còn dựa trên một số đề tài nghiên cứu các trường sư phạm kết hợp với các cơ sở thực hiện, các nghiên cứu khảo sát về số sinh viên chưa có việc làm trong 2 năm qua và dự kiến năm tới như thế nào.

“Số chưa có việc làm và dự kiến sinh viên ra trường năm 2018 và 2019 chưa có việc làm ngay là hơn 40.000, trong đó 50% vẫn chờ cơ hội để vào ngành hoặc quay lại đúng nghề nếu có cơ hội.”– bà Phụng nhấn mạnh.

Dựa trên các tính toán này, Bộ giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho các trường sư phạm nằm trong khoảng 35.000-36.000 thí sinh. 

Hiện nay, tình trạng giáo viên thừa thiếu cục bộ vẫn diễn ra, con số cử nhân sư phạm thất nghiệp vẫn tăng, trong khi đời sống giáo viên còn khó khăn, Bộ GDĐT lại chủ trương nâng đầu vào các trường sư phạm, đã có nhiều băn khoăn rằng sẽ không nhiều người giỏi muốn vào sư phạm. Việc tuyển sinh ngành sư phạm đã khó khăn sẽ càng khó khăn.

Thanh Thanh