Theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau chưa cấp phát số tiền 50 triệu đồng do Trung ương Hội phân bổ hỗ trợ những hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cụ thể theo Tiền Phong đưa tin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau chưa xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, điều lệ tổ chức theo quy định; chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc niêm yết công khai danh sách các hộ được nhận hỗ trợ là thực hiện chưa đúng quy định về hình thức công khai.

Chưa xây dựng quy chế vận động, huy động đóng góp để hoạt động từ thiện và công khai về nguồn tài trợ, hỗ trợ. Đặc biệt là chưa kịp thời cấp phát số tiền 50 triệu đồng kinh phí Trung ương Hội phân bổ để hỗ trợ cho những hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mất thu nhập do bị ảnh hưởng COVID-19.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc chịu trách nhiệm về hạn chế, thiếu sót nêu trên là ông Trần Quốc, Chủ tịch Hội. Thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại theo kết luận thanh tra.

Có thể bạn quan tâm: