Nhiều trường đại học do chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo nên Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2018-2019.  

Sau đợt kiểm tra từ 3-18/5, Bộ GD&ĐT phát hiện chất lượng thực tế các cơ sở đào tạo và kết quả cho thấy hàng loạt trường đại học (ĐH) chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo, theo Dân trí.

Nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định 2,8 m2/SV đối với tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên, theo quy mô dự kiến năm 2018. Trong đó có: ĐH Tài chính – Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV); ĐH Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/SV); ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/SV).

Một số trường khác lại chưa đảm bảo về tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo khối ngành đào tạo của từng trường (đánh giá dựa trên số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai) như: ĐH Võ Trường Toản; ĐH Công nghệ Đồng Nai; ĐH Phạm Văn Đồng; ĐH Thành Đô; ĐH Kiến trúc Đà Nẵng và ĐH Duy Tân.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên được yêu cầu tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định, theo Người Lao Động.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra công khai những điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Như Quỳnh