Mới đây, tôi có tham gia một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện của câu lạc bộ và định dùng hình ảnh của ngày hôm đó để chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Vậy xin hỏi tôi có cần phải xin phép trước khi đăng tải hay không? (Minh Trường, tỉnh Quảng Ninh).

Điều 32 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân khác phải được người đó đồng ý. Đồng thời, khi sử dụng hình ảnh của người khác vào mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp này, hoạt động từ thiện của câu lạc bộ là một hoạt động công cộng. Vì vậy, những hình ảnh này không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác nên bạn có thể sử dụng mà không cần có sự đồng ý của người sở hữu hình ảnh cũng như người đại diện theo pháp luật của họ.

Có hai trường hợp cụ thể việc sử dụng hình ảnh không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ. Bao gồm:

– Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng.

– Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người sở hữu hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Vũ Loan