Theo dự thảo nghị quyết, học sinh ở các cấp học từ mầm non đến THPT trên toàn TP. Hải Phòng sẽ được miễn 100% học phí theo lộ trình từ năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Được đưa ra tại dự thảo Nghị quyết về miễn học phí các cấp của toàn TP. Hải Phòng do Sở GD&ĐT Hải Phòng xây dựng tại kỳ họp cuối năm 2019, theo Tiền Phong.

BáoVietNamnet dẫn nội dung dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, đề xuất nội dung quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn.

Học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên toàn TP. Hải Phòng cũng được hỗ trợ 100% học phí (ảnh: VOV).

Ngân sách TP sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định. Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở thực hiện từ năm học 2020-2021; hỗ trợ học phí trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thực hiện từ năm học 2021-2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm.