Kế hoạch chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019, khảo sát chất lượng dạy và học tiếng Anh vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

Theo đó, năm học 2018-2019, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, theo Zing.

Năm học 2018-2019, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến đối với các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 (Ảnh: Hoàng Hà).

Sở yêu cầu phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phối hợp tham mưu với các phường, xã, thị trấn phân bổ các khu dân cư mới vào các địa bàn dân cư theo địa giới hành chính để chuẩn bị cho công tác phân tuyến tuyển sinh khoa học và hợp lý.

Ngoài ra, các cơ quan này chịu trách nhiệm chuẩn bị dữ liệu phục vụ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục quận, huyện, phường, xã, tổ, thôn và danh mục các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trong thời gian chuẩn bị tuyển sinh cũng như thời gian tuyển sinh chính thức, các đơn vị phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách tuyển sinh có trách nhiệm thường trực, trao đổi thông tin thông qua hệ thống email của Phòng và Sở.

Ngoài ra, phòng GD&ĐT phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn triển khai tới cha mẹ học sinh rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh lớp 9, lớp 5 và học sinh 5 tuổi năm học 2017-2018 vào hệ thống eSAMS.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thống nhất thời gian các công tác chuẩn bị dữ liệu tuyển sinh đầu cấp và khảo sát chất lượng năm học 2018-2019.

Đến ngày 5/2, các phòng tổng hợp danh sách học sinh của các trường, tổ chức lưu trữ phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.

Thế Tam