Các trường THCS có lượng thí sinh đăng ký vào lớp 6 vượt quá chỉ tiêu được kết hợp xét tuyển và tổ chức kiểm tra năng lực qua các bài kiểm tra tổ hợp để sàng lọc học sinh thay vì tự đưa ra các chỉ tiêu phụ như trước.

Ngày 8/4 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra thông báo cho phép các trường THCS được kết hợp xét tuyển và tổ chức kiểm tra năng lực để tuyển sinh lớp 6.

Hà Nội cho phép kiểm tra đánh giá năng lực, kết hợp xét tuyển học sinh, đối với trường THCS đào tạo không tuyển sinh theo tuyến và có số lượng thí sinh đăng ký cao hơn chỉ tiêu.

Phương án kiểm tra được sở GD-ĐT Hà Nội thống nhất là tổ chức 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Toán, bài tổ hợp Khoa học xã hội, tiếng Việt và tiếng Anh.

Nội dung kiến thức kiểm tra nằm trong chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Hình thức kiểm tra tra trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, đảm bảo yêu cầu ở bốn cấp độ nhận thức gồm nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao. Thời gian làm bài thi là 60 phút.

Những năm trước, phải tuân theo tiêu chí xét tuyển khiến các cơ sở này phải đề ra một loạt tiêu chí phụ để ưu tiên chọn học sinh. Dẫn đến tình trạng chạy giải thưởng các cuộc thi để được ưu tiên xét vào lớp 6.

Việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 của phần đông các trường vẫn theo phương thức xét tuyển theo tuyến, có sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến với lớp 1 là ngày 1/7-3/7; trẻ 5 tuổi vào trường mầm non vào ngày 4/7-6/7; tuyển sinh lớp 6 vào ngày 7/8-9/8. Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp vào ngày 13/7-18/7.

Ánh Tuyết