UBND Hà Nội lên kế hoạch đến năm 2025, toàn bộ xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Theo VnExpress, cùng với mục tiêu trên, để phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, thành phố cũng đề ra đến năm 2025 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã, trên 70% xã có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân.

Để chuyển đổi số, đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM sẽ chuyển dần sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông theo nguyên tắc chuyển đổi trước những đài hư hỏng, xuống cấp, hết khấu hao (trên 5 năm), phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư…

5 năm trước, sau khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh”, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc bỏ thiết bị này.

Sau khi đọc thông tin trên, người dân ngay lập tức bàn luận xôn xao, nhưng phần đa nêu ý kiến phản đối; Lãng phí và gây phiền hà cuộc sống người dân. Thời 4.0 để làm gì?…Trời ơi, hết karaoke giờ đến loa phường nữa, quá sức chịu đựng…vv

Có thể bạn quan tâm: