TP. Hà Nội sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại ở huyện Sóc Sơn, ngoài các xã Minh Trí, Minh Phú, khu vực các hồ Đồng Quan, Hàm Lợn, Đồng Đò…

Theo Báo Thanh Tra, việc thanh tra này nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Văn bản số 11581/VPCP-VI ngày 28/11/2018. Tại văn bản này, ông Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả tới Thủ tướng trước ngày 1/2/2019.

Theo Tiền Phong, trước đó UBND TP Hà Nội yêu cầu Thanh tra TP và các sở ngành liên quan thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn).

Sáng 22/10, Thanh tra TP Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra việc sử dụng đất rừng tại hai xã Minh Phú và Minh Trí; thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định.

Minh Tú (Tổng hợp)