Liên quan vụ Hà Nội thanh lý 47 ô tô cũ, hỏng không đảm bảo an toàn khi vận hành với tổng nguyên giá gần 18,6 tỉ đồng, giá trị còn lại 0 đồng, độc giả của báo Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi việc thanh lý các xe này được tiến hành như thế nào, liệu có thực hiện đấu giá, tại sao lại có ‘giá trị còn lại 0 đồng’?.

Sáng 29/11, báo này đã liên hệ với ông Mai Công Quyền – phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội – để tìm hiểu rõ sự việc.

Theo ông Quyền, giá trị của 47 xe công được thanh lý đợt này thời điểm mua vào hơn 18 tỷ đồng, theo thông tư 45 về khấu hao tài sản công của Bộ Tài chính, hiện nay giá trị của xe còn lại 0 đồng nhưng không có nghĩa là các xe này được thanh lý với giá 0 đồng. Thành phố đã giao các đơn vị sở hữu xe sẽ phải thanh lý theo quy định của Luật tài sản công, thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các xe công để công khai giá và lập hội đồng bán đấu giá xe.

Tiền đấu giá xe thu được sẽ nộp về tài khoản Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm: