Với các trường hợp mua bán đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/1/2008 đến 1/7/2014, Hà Nội sẽ kiến nghị Bộ TNMT xem xét cấp sổ đỏ.

Sáng 29/3, tại hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, TP. Hà Nội đặt mục tiêu sẽ hoàn thành dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai làm cơ sở kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các trường hợp còn tồn đọng trong năm 2018, theo Thanh Niên.

Hà Nội đã cấp ‘sổ đỏ’ cho đất mua bán viết tay. (Ảnh: Phapluatplus)

Ngoài ra, TP sẽ sửa đổi quy định về đăng ký, cấp sổ đỏ theo hướng triệt để cải cách hành chính.

Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra công vụ tại các quận, huyện, thị xã đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp sổ đỏ; đồng thời kiến nghị Bộ TNMT xem xét cấp sổ đỏ cho các trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/1/2008 đến 1/7/2014.

Khôi Minh