UBND Thành phố (TP) Hà Nội quyết định xây dựng lộ trình tăng học phí của các cấp học mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn với mức giá “kịch trần”.

Vietnamnet đưa tin, năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại nghị quyết của HĐND TP.

Theo đó, với mức 155.000 đồng/tháng với học sinh các cấp học (nhà trẻ cho đến THPT) ở thành thị, 75.000 đồng/tháng với học sinh trên địa bàn nông thôn và 19.000 đồng/tháng với địa bàn miền núi.

TP Hà Nội cho hay, các đơn vị sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi cải cách tiền lương, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp. Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước và là TP có mức thu nhập đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 của cả nước.

Tuy nhiên, mức thu học phí hiện nay của TP (ở một số cấp học, khu vực) thấp hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương và đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực đóng góp của người dân cho giáo dục.

Theo đó, mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà của cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm 2019 – 2020 và các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh tăng dần. Đến năm 2020 – 2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất được quy định trong Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi, theo Viettimes.

Tức là, đến năm học 2020 – 2021, Hà Nội sẽ thu 300.000 đồng/tháng đối với thành thị, 120.000 đồng/tháng đối với nông thôn và 30.000 đồng/tháng với khu vực miền núi.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội quyết định xây dựng mức thu học phí mới và giao Sở GD&ĐT hoàn thiện.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: