Tp.Hà Nội đang xem xét tăng học phí đối với học sinh ở tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT (ở khu vực thành thị từ) với mức 110 nghìn đồng/tháng/học sinh lên 155 nghìn đồng.  

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đón góp cho Dự thảo Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Theo dự thảo, mức học phí đối với học sinh ở các cấp học từ mầm non đến giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở khu vực thành thị, dự kiến tăng 45.000 đồng/tháng/học sinh (từ 110 nghìn đồng lên 155 nghìn đồng) so với năm học 2017-2018, theo Lao động.

Hà Nội đề xuất tăng học phí với tất cả các cấp học
Mức tăng học phí dự kiến với các cấp học ở khu vực thành thị là 45 nghìn đồng/tháng/học sinh. (Ảnh: Soha)

Đối với những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn nông thôn (trừ các xã miền núi), mức học phí dự kiến tăng thêm 20 nghìn đồng/tháng/học sinh (từ 55 nghìn đồng lên 75 nghìn đồng) so với năm học 2017-2018. Những học sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc các xã miền núi chỉ tăng 5 nghìn đồng/ tháng/học sinh và mức thu học phí dự kiến là 19 nghìn đồng.

Số tiền thu được do tăng học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018 – 2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018) sẽ được sử dụng để cải cách tiền lương theo quy định và chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Mức thu học phí các năm tiếp theo được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định. Dự kiến tới năm học 2020-2021, mức học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi, theo Người đưa tin.

Mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội dự kiến được giữ nguyên so với năm học 2017-2018:

Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long: 900 nghìn đồng/tháng/sinh viên.

Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội: Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản thu 750 nghìn đồng/tháng/sinh viên; nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch thu 800 nghìn đồng/tháng/sinh viên.

Đức Huy