Các quận, huyện, thị xã yêu cầu tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo quy định, báo Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, phía UBND thành phố cũng sẽ đưa ra hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể tới các cơ sở giáo dục công lập tự phân cấp quản lý, tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về các khoản thu trong năm học 2017-2018, cùng với đó sẽ tiến hành đối chiếu quy định pháp luật và thành phố, đề xuất khắc phục nội dung thu không đúng quy định.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp phải thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu đúng quy định. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định. Công khai minh bạch mọi khoản thu chi liên quan đến đóng góp của cha mẹ học sinh.

Có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có gia đình khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp phải bỏ học.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu, chi, tổ chức dạy thêm, học thêm. Có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các cá nhân, đơn vị theo phân cấp quản lý trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các khoản thu chi, dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Thanh Tùng