UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Theo đó Hà Nội sẽ tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn một số cán bộ mà thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Theo báo chí trong nước đưa tin, mục đích là kiểm tra, làm rõ tính chính xác, trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai. 

Qua đó đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Kế hoạch nêu, trong năm 2022, Thanh tra thành phố sẽ tiến hành xác minh tại 12/131 đơn vị.

12 đơn vị cụ thể gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì

BQL Dự án ĐTXD công trình giao thông thành phố

BQL khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội.

Người được xác minh tài sản, thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

Có thể bạn quan tâm: