Tôi có giấy phép lái xe quốc tế do Liên hiệp Anh cấp, vậy tại Việt Nam giấy tờ này có hiệu lực không? (Robert Karos (Wales), sống ở Hà Nội)

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2015/Bộ GTVT quy định: Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe (GPLX) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất, có tên tiếng Anh là International Driving Permit (IDP).

Về việc sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam, Chương III Thông tư 29/2015/TT BGTVT nêu rõ:

Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.

Như vậy, với trường hợp trên, người lái xe có IDP do Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (quốc gia tham gia Công ước Viên) cấp hoàn toàn có thể sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi sử dụng IDP để lưu hành, cần xuất trình cùng Giấy phép lái xe quốc gia của mình hoặc phải làm thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.

Giấy phép lái xe quốc tế có thể sử dụng tại Việt Nam
Danh sách các nước thành viên của Công ước Vienna 1968. (Ảnh: Dân Trí)

Huyền Hương