Giáo viên mầm non mới ra trường ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ gần 3 triệu đồng mỗi tháng (100% lương cơ sở). Tỷ lệ này là 70% và 50% trong hai năm tiếp theo – theo Zing.

Đây là nội dung được đề cập trong Nghị quyết sửa đổi bổ sung 01/2014 của HĐND thành phố, nhằm hỗ trợ giáo dục mầm non được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng 23/3.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay trung bình mỗi năm thành phố tuyển thêm khoảng 600 giáo viên mới ra trường. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ cho đối tượng này là gần 20 tỷ đồng/năm.

Mới đây, năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mới ra trường được tuyển dụng không còn hiệu lực khiến nhiều người trẻ mới đi làm gặp khó khăn.

TP.HCM đồng ý kéo dài thời gian thực hiện quy định hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020-2021 đến hết năm học 2024-2025.

Năm đầu tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ hai được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ ba được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ 4, giáo viên sẽ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định hiện hành.

Theo Thương Hiệu và Công Luận, cùng với đó, HĐND TP.HCM thống nhất sửa đổi chính sách thu hút giáo viên mầm non.

Cụ thể, hợp đồng giáo viên (hợp đồng dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.

Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa trong 9 tháng/năm.