Đây là những giải pháp của Bộ Giáo dục sau khi nhận được nhiều phản ánh của nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh, về sự khó khăn trong việc tổ chức dạy và học trong chương trình lớp 1 mới.

Ngày 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn số 3977/BGDĐT-GDTH gửi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học.

Thứ nhất là chỉ đạo các nhà trường xây dựng và phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học đối với học sinh lớp 1, tránh quá tải, giúp các em hoàn tất việc học tại lớp, đặc biệt “không giao bài tập về nhà”.

Về thời khoá biểu, nhà trường cần phải cân bằng, phân bổ hợp lý các môn học phù hợp với tâm sinh lý của học sinh tiểu học, nhất là đối với học sinh lớp 1.

Thứ hai, Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường phải đổi mới phương pháp dạy để phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh.

Yêu cầu thứ ba là, các Sở GDĐT phải tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mới.

Giáo viên cấp 1 sẽ không được chỉ định lớp trưởng

Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020, ban hành Điều lệ trường tiểu học sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Tại Khoản 2 Điều 16 của Thông tư này nêu rõ, lớp học có lớp trưởng và các lớp phó. Học sinh trong lớp được chia thành các tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó. Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học.

Hình thức tổ chức lớp học được thực hiện linh hoạt phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế.

Hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm, lớp với sự hỗ trợ của giáo viên.

Như vậy, giáo viên sẽ không còn được chỉ định vị trí lớp trưởng trong lớp học luân phiên trong năm học như trước đây.