Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 13/2, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã điều chỉnh giá xăng tăng, giá các sản phẩm dầu giảm.

Cụ thể theo báo Thanh Niên, giá xăng E5RON92 hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá xăng RON95 hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít).

Giá dầu diesel 21.562 đồng/lít (giảm 962 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành). Giá dầu hỏa 21.594 đồng/lít (giảm 982 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn với mặt hàng xăng, và mức trích lập với dầu dao động 200-600 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Nhà điều hành cũng tăng chi từ Quỹ bình ổn xăng dầu với xăng RON95-III lên 950 đồng một lít, E5 RON92 là 850 đồng. Mức chi sử dụng quỹ vẫn duy trì 0 đồng với các mặt hàng dầu.