Từ nay đến năm 2020, Luật Bảo hiểm y tế chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế và sẽ tiếp tục tính mức đóng, quyền lợi của người dân cho phù hợp, đảm bảo sự bền vững của quỹ, cân đối theo từng năm.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHYT và Nghị định sửa đổi phải phản ánh đúng bản chất, chức năng của BHYT với nguyên tắc “đóng – hưởng” và chia sẻ rủi ro đối với người dân, đối tượng khám chữa bệnh, theo VnExpress.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo công khai, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chống gian lận, trục lợi BHYT; không để ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế được giao hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định để ban hành trong năm 2017; phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2018 về khả năng năm 2018 điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 3.

Thế Tam