Chiều ngày 10/10, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) vừa hoàn thành việc bỏ phiếu xét công nhận các chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2016.

20161010171059-giao-su
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2015 (Ảnh Văn Chung)

Được biết, năm 2016, cả nước có 931 người đăng ký hồ sơ xét chức danh giáo sư, phó giáo sư (trong đó, 118 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh giáo sư, 813 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh phó giáo sư) tại 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGS).

Số lượng hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐCDGS cơ sở đạt 89,69% (trong đó giáo sư đạt 83,90%, phó giáo sư đạt 90,53%).

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, trong tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay là 702 người, trong đó, 64 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 638 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư, nhiều hơn so với năm 2015.

Hiện tại còn chờ chủ tịch Hội đồng là GS Phùng Xuân Nhạ ký quyết định công nhận.

Căn cứ trên số liệu của các Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS), Văn phòng HĐCDGSNN có một số nhận xét về tình hình xét công nhận chức danh GS/PGS năm 2016 so với năm 2015 có nhiều thay đổi. Cụ thể:

Số HĐCDGSCS nhiều hơn 17 Hội đồng (năm 2015: 93 HĐCDGSCS);

Tổng số ứng viên đăng ký nhiều hơn 250 ứng viên (năm 2015: 681 ứng viên);

Có 67/ 107 HĐCDGSCS xét đạt với tỷ lệ 100% (chiếm 62,6% tổng số Hội đồng).

Có 6/ 107 HĐCDGSCS xét đạt với tỷ lệ <60% (chiếm tỷ lệ 5,6% tổng số Hội đồng).

Trong 107 HĐCDGSCS, có 58 Hội đồng có ứng viên chức danh giáo sư, trong đó 44/ 58 Hội đồng có số ứng viên chức danh giáo sư đạt 100% (chiếm tỷ lệ 75,86%). Có 71/ 107 (66,36%) HĐCDGSCS có số ứng viên chức danh phó giáo sư đạt 100%.

Năm 2016, Văn phòng HĐCDGSNN nhận được 2 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách. Đó là hồ sơ của GS. Bùi Minh Phong, ngành Toán học, được Tổng thống Hungary phong, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand Budapest (Hungary).

Hồ sơ đăng ký xét đặc cách thứ hai là của GS. Đào Văn Lập, ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc.

Năm 2016, Văn phòng HĐCDGSNN nhận được 02 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách là GS. Bùi Minh Phong, ngành Toán học, được Tổng thống Hungary phong, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand Budapest (Hungary) và GS. Đào Văn Lập, ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc.

Mai Mai (TH)

Xem thêm