Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà xác nhận Formosa ngày 30/8 đã chuyển nốt số tiền 250 triệu USD bồi thường cho Việt Nam trong vụ xả thải tại miền Trung.

Số tiền bồi thường được Formosa chuyển thành 2 đợt, trong đó 250 triệu USD đầu tiên được chuyển vào ngày 28/7. Đến ngày 30/8, nửa còn lại được chuyển như cam kết đã ký.

Như vậy, sau 2 đợt chuyển tiền, Formosa đã đưa đủ số tiền 500 triệu USD bồi thường thiệt hại do làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung.

Về việc xác định đối tượng bồi thường thiệt hại, ngoài những người dân bị thiệt hại trực tiếp còn bổ sung thêm đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá, chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại cơ sở thu mua tạm trữ thủy sản có kho đông lạnh, cơ sở chế biến nước mắm, các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

Chính phủ cũng gia hạn thêm thời gian cho 4 tỉnh miền Trung xác định mức độ thiệt hại và kinh phí bồi thường đến ngày 15/9.

Đến ngày 23/8 Formosa cho biết mới chỉ hoàn thành 32/58 hạng mục bảo vệ môi trường. Các hạng mục còn lại phải cải thiện lâu dài, gồm hệ thống nước xả thải và xả khí thải.

Theo kế hoạch của Formosa, đến ngày 30/12/2016, Formosa sẽ hoàn thành tiếp 22 hạng mục; đến ngày 30/12/2017 tiếp tục hoàn thiện 2 nội dung thuộc hạng mục kết nối giám sát ống khói; và đến tháng 6/2018, sẽ hoàn thành 2 hạng mục cuối về lắp đặt thêm bể sự cố nước thải của xưởng xử lý nước thải.

Ngọn Hải Đăng

Xem thêm: