Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2020 vưa đưa ra mục tiêu là phát triển tàu hàng đi Trung Quốc, các nước thứ 3 và tiến tới Nga, châu Âu…

Theo VnExpress, nội dung báo cáo kế hoạch năm 2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến đẩy mạnh khai thác hàng hoá liên vận quốc tế như vận chuyển hoa quả, thuỷ sản bằng container đông lạnh từ phía Nam sang thẳng Trung Quốc.

Ngoài ra, công ty này khẳng định sẽ tìm các biện pháp gỡ nút thắt cơ chế để cải thiện sản lượng hàng hoá liên vận tuyến Hà Nội – Đồng Đăng – Bằng Tường – Nam Ninh đến các địa phương khác của Trung Quốc, thậm chí đi các nước thứ 3 và tiến tới đưa hàng xuất khẩu sang Nga, châu Âu…

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh sản lượng vận chuyển hàng khách năm nay dự kiến sụt giảm mạnh, cộng thêm việc phong tỏa không gian chạy tàu để triển khai gói đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu.