Hỏi: Vừa qua do sơ suất nên tôi đã làm rơi mất giấy phép lái xe vẫn còn hạn sử dụng. Vậy xin hỏi tôi có được cấp lại luôn giấy phép lái xe mới không hay phải dự thi sát hạch từ đầu? (Đồng Tuấn, Yên Bái)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, giấy phép lái xe (hay thông thường còn gọi là “bằng lái xe”) là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới.

Trong trường hợp bạn bị mất giấy phép lái xe thì tại Điều 48 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT, sau hai tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, tùy trường hợp sẽ được xét cấp lại giấy phép lái xe, hoặc sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành, cụ thể như sau:

Mất giấy phép lái xe lần thứ nhất:

  • Nếu giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới ba tháng: Được xét cấp lại giấy phép lái xe.
  • Nếu giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ ba tháng đến dưới một năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết.
  • Nếu giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ một năm trở lên, phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Mất giấy phép lái xe lần thứ hai:

  • Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
  • Trên hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất.

Mất giấy phép lái xe lần thứ ba trở lên:

  • Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
  • Trên hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, hồ sơ dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe phải được gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Thời gian cấp lại giấy phép lái xe: chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Như vậy, tùy thuộc vào việc bạn bị mất giấy phép lái xe lần thứ mấy và thời hạn sử dụng của bằng lái xe khi bị mất mà người điều khiển phương tiện có thể được xem xét cấp lại hoặc phải dự thi sát hạch lý thuyết hoặc cả ý thuyết và thực hành.

Thế Tam (Tổng hợp)