Qua clip CSGT Hà Nội nghi nhận tiền của người vi phạm để bỏ qua lỗi, tôi muốn hỏi trường hợp đó người vi phạm luật giao thông có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) tư vấn cho độc giả Hải Anh ở quận Đống Đa (Hà Nội) như sau:

Với người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông có hành vi đưa tiền cho cảnh sát giao thông (CSGT) để bỏ qua lỗi vi phạm, đã có dấu hiệu tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu có căn cứ xác định người vi phạm đưa hối lộ cho CSGT từ 2 triệu đồng thì sẽ bị xử lý hình sự. Nếu việc đưa tiền có giá trị dưới mức này thì không cấu thành tội Đưa hối lộ.

Tuy nhiên, khi người vi phạm bị ép đưa hối lộ từ 2 triệu đồng nhưng sau đó chủ động khai báo trước khi bị phát giác, hành vi đó được coi không có tội và được trả lại toàn bộ tiền này.

Trong trường hợp người vi phạm không chủ động khai báo hành vi đưa tiền và bị cơ quan chức năng phát giác, lúc đó dù đưa hối lộ dưới 2 triệu đồng vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 20, Nghị định 167.

Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Đưa hối lộ:

  • Người nào đưa hối lộ tiền, tài sản, lợi ích vật chất trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng cho người có chức vụ, quyền hạn để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng; phạt cải tạo đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
  • Đưa hối lộ có tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt; dùng tài sản của Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên hoặc của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
  • Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.
  • Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.
  • Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Khôi Minh