Ngày 20/1, Sài Gòn sáng sớm sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, mưa rào có thể xuất hiện vài nơi. Cùng lúc, Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, trời tạnh ráo, rét về đêm và sáng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 18 độ, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26 độ, có nơi trên 26oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25 độ, có nơi trên 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21 độ; phía Nam 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26 độ; phía Nam 26 – 29oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 29oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26oC

Tùng Anh