Sáng nay (22/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Cụ thể, với tỷ lệ tán thành 83,10%, tương ứng 408/449 đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xây dựng một số đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam với chiều dài 654km. Sơ bộ, tổng mức đầu tư hơn 118.000 tỷ đồng.

Đa số đại biểu đã nhấn nút đồng ý thông qua dự án cao tốc Bắc Nam. (Ảnh: Võ Hải).

Theo Nghị quyết, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 có địa điểm từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Trong giai đoạn 2017 – 2020, sẽ đầu tư xây dựng tuyến cao tốc dài 654km, trong đó, chia ra làm các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến là 118.716 tỷ đồng, trong đó:

  • 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện Dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14;
  • 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Cũng theo Nghị quyết, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của Dự án là 3.736ha, trong đó, đất trồng lúa là 1.037ha. Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe trên tất cả các dự án thành phần, riêng dự án Cam Lộ – La Sơn quy mô 4 làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.

“Trường hợp giải phóng mặt bằng rộng hơn mức quy định, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về quy mô và sử dụng vốn từ nguồn vốn được bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia. Việc chuẩn bị đầu tư để thực hiện dự án từ năm 2017 và cơ bản hoàn thành năm 2021”, Nghị quyết nêu rõ.

Hoàng Minh (TH)