Hỏi: Tôi đóng BHXH bắt buộc ở một nhà máy được 2 năm và sẽ chấm dứt hợp đồng, tham gia bảo hiểm tự nguyện trong tháng tới. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, có xác nhận của địa phương, vậy khi đóng BHXH tự nguyện, tôi có được Nhà nước hỗ trợ không? (Hoàng Minh, Bắc Giang)

dong bhxh tu nguyen ho ngheo duoc ho tro toi da 30
Ảnh minh họa.

Trả lời:

Theo Khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP; Khoản 1 điều 12 Thông tư 01/2016/TT- BLĐTBXH và Luật BHXH năm 2014, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng (22%) theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn:

  • Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo.
  • Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo.
  • Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (27,8 triệu đồng).

Mức chuẩn hộ nghèo hiện nay là 700.000 đồng/tháng và 22% trên chuẩn nghèo là 154.000 đồng. Nhà nước hỗ trợ 30% sẽ bằng: 154.000 x 30% = 46.200 đồng. Tương tự, mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo sẽ là 38.500 đồng và các đối tượng khác là 15.400 đồng.

– Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

– Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong trường hợp trên, bạn thuộc diện hộ nghèo nên sẽ được hỗ trợ 46.200 đồng/tháng tiền đóng BHXH. Ví dụ, bạn muốn đóng BHXH tự nguyện với mức thu nhập là 3 triệu đồng, vậy số tiền phải đóng là (22% x 3.000.000) – 46.200 = 613.800 đồng/tháng.

Bạn được chọn một trong những hình thức đóng như hằng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; 1 lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng; 1 lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.

Thế Tam (Tổng hợp)