Hỏi: Tôi làm việc và đóng BHXH tại Hà Nội được 3 năm, nhưng tới đây sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển vào Cà Mau sinh sống. Vậy tôi có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Cà Mau được không? Thủ tục gồm những gì? 

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP:

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động chưa có việc làm và muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì phải nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương – nơi muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo thông tin được cung cấp, bạn đã đóng BHXH tại Hà Nội được 3 năm, vì vậy có thể nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở Cà Mau.

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu)

– Sổ BHXH

– Bản chính (hoặc bản sao có công chứng) một trong số các giấy tờ sau: Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% bình quân tiền lương đóng BHTN của 6 tháng liền kề. Tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

– Thời gian hưởng trợ cấp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12-36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng.

– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ánh Tuyết (Tổng hợp)