Hỏi: Vợ tôi làm ở một công ty và tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 4/2016 đến 9/2017 thì dừng và tiếp tục đóng tháng 1-7/2018. Vậy khi sinh con vào cuối tháng 8, cô ấy có được hưởng chế độ thai sản không? (Hồng Quang, Thái Bình)

Trả lời: 

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, điều kiện để hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Ngoài ra, thông tư còn nêu rõ:

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Với trường hợp trên, sinh con trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/8/2018 đến trước ngày 1/9/2018, thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018. Nếu trong khoảng thời gian này người lao động đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Như vậy, theo thông tin cũng cấp ở trên, vợ bạn đóng BHXH 6 tháng trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

Đóng BHXH gián đoạn có được hưởng chế độ thai sản?
Người bố tham gia BHXH cũng được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con. (Ảnh: Sống Khỏe)

Tiền lương đóng BHXH là cơ sở tính hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng được tính bằng công thức: 100% mức bình quân tiền lương 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản + trợ cấp một lần khi sinh con (2 tháng lương cơ sở).

Bên cạnh đó, lao động nữ sẽ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng và thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Huyền Hương