Sau khi Luật Doanh Nghiệp mới có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới được xem là  nhiều chưa từng có.

Từ ngày 1/7/2015 đến 1/7/2016, đã có 105.975 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Số vốn điều lệ được đăng ký là 4,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước đó.

Con số trên được công bố tại Hội nghị tổng kết 1 năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tổ chức tại Hà Nội ngày 20/9.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết với số doanh nghiệp đăng ký mới khoảng 9.000 mỗi tháng, dự kiến năm nay sẽ có hơn 100.000 doanh nghiệp được thành lập.

Ông Tuấn cho rằng “Đây là điều chưa từng có trong lịch sử”. Ông cũng cho biết kết quả này phải tính đến nỗ lực của cơ quan đăng ký kinh doanh, thời gian trung bình xử lý hồ sơ thành lập mới là  2,9 ngày; tỷ lệ hồ sơ được chấp nhận ngay lần đầu là gần 86%; tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hẹn là 89%. Một số phòng đăng ký kinh doanh phải làm việc tới 10-15 tiếng mỗi ngày.

Dù doanh nghiệp được thành lập mới nhiều, nhưng để các doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả cần phải có môi trường kinh doanh công bằng giữa các thành phần kinh tế, có vậy mới giúp các doanh nghiệp mới làm ăn hiệu quả, tiếp cận được được với các nguồn vốn vay, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Thực tế hiện nay cho thấy các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang được ưu tiên hơn, nhất là tiếp cận được các nguồn vốn.

Ngọn Hải Đăng

Xem thêm: