Sáng 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng.

Nghị quyết này đã bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để bảo đảm cho các DN sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập DN đối với DN có quy mô vừa. Nghị quyết có hiệu lực sau 45 ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, tiêu chí được giảm thuế là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, tương đương với tiêu chí về doanh thu để xác định doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cần có các giải pháp khác có tác dụng lớn và trực tiếp để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chính phủ đã chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp về tài chính, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất… Trong đó gói giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nghị quyết có thể được kéo dài đến hết năm 2021.