Hỏi: Trong hợp đồng lao động sắp ký, tôi thấy có điều khoản về bảo hiểm thất nghiệp. Vậy người lao động sẽ được hưởng khoản bảo hiểm này như nào? (Tùng Trịnh, Hà Nội).

Trả lời:

Đối tượng tham gia BHTN

Theo Điều 3 Luật Việc làm số 38/2013/QH13, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm:

– Người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) không xác định thời hạn.

– HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn.

– HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

– Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động, người sử dụng lao động của hợp đồng giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng BHTN

– Người lao động đóng 1% tiền lương cơ sở.

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

Điều kiện hưởng BHTN

Theo Điều 49 Luật Việc làm, người lao động đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày.

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% bình quân tiền lương đóng BHTN của 6 tháng liền kề. Tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

– Thời gian hưởng trợ cấp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng-36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng.

– Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vũ Loan (Tổng hợp)