Hỏi: Do nhu cầu của bản thân nên tôi muốn đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản của mình. Vậy chế độ đối với lao động nữ trong trường hợp này như thế nào? (Bùi Phương Nga, Hà Nội).

Trả lời:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Tuy nhiên, theo Điều 157 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, vì nhiều lý do lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng.

– Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Cũng theo Điều 157 Bộ luật Lao động và Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản được hưởng những quyền lợi sau:

– Tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả.

– Trợ cấp thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, theo điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm lại theo đúng quy định được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản sẽ được nhận lương của những ngày đi làm, trợ cấp thai sản. Người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thời gian đi làm sớm.

Thế Tam (Tổng hợp)