Sau khi bố tôi mất, gia đình dọn dẹp và phát hiện một bản di chúc được viết tay nhưng không có người làm chứng. Trong trường hợp này, di chúc của bố tôi có giá trị không? Nếu không tài sản sẽ phân chia ra sao? (Việt Phương, Hà Nội)

Theo Điều 630, 631, 633 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.
 • Nội dung của di chúc không phạm điều luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của phát luật.
 • Di chúc chứa nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Nếu lập di chúc không có người làm chứng, người lập phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa, người tự viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Như vậy, nếu di chúc của bố bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hình thức và nội dung nêu trên thì được coi là hợp pháp. Di sản thừa kế sẽ được chia theo nội dung ghi trong đó.

di chuc viet tay khong nguoi lam chung lieu co gia tri
Ảnh minh họa.

Trường hợp di chúc không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì bị coi là không hợp pháp. Tài sản sẽ được chia theo quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 • Hàng thừa kế thứ hai: Gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, am ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
 • Hàng thừa kế thứ ba: Gồm cụ nội, cụ ngoai của người chết; Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 • Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 • Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế khi và chỉ khi không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
 • Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật. Nếu không chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật. Nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Tổng hợp