Ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết ĐH Quốc gia TP. HCM được quyền lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh của trường.

Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý ĐH Quốc gia TP. HCM tổ chức thi đánh giá năng lực và sử dụng kết quả để phục vụ công tác tuyển sinh cho các đơn vị thành viên phải đảm bảo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của ĐH này và các phương tiện thông tin đại chúng về: thời gian, hồ sơ đăng ký; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu, phương thức tổ chức thi, đề thi minh họa đối với các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt và phương thức xét tuyển.

Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch, lộ trình cần phải thực hiện để đảm bảo kỳ thi có tính ổn định cao, nội dung đề thi đánh giá được xây dựng trên cơ sở kiến thức thí sinh đã học và theo lộ trình mà Bộ GD-ĐT đã công bố.

Đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh khi lựa chọn vào trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP. HCM và các trường ĐH khác.

Hoàng Minh