Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký vừa ký văn bản phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, từ năm học 2016-2017, ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ bằng phương thức xét tuyển thay vì thi tuyển như trước đây.

Những ngành được xét tuyển thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ mà đã có quá trình đào tạo thạc sĩ 10 năm trở lên. Sinh viên được xét tuyển khi đáp ứng điều kiện tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên không quá 3 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ); ngành đào tạo trình độ đại học đúng với ngành đào tạo thạc sĩ…

Bộ Giáo dục cũng yêu cầu ĐH Bách Khoa Hà Nội xây dựng quy trình xét tuyển và đào tạo thạc sĩ. Đồng thời trường cũng phải xây dựng được chỉ tiêu cho từng ngành và công bố thông báo tuyển sinh

Bộ Giáo dục cũng đề ra mục tiêu đến năm 2021, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt tối thiểu 25% tổng số sinh viên trong trường, trong đó, có ít nhất 30% học viên thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

Giao đoạn thí điểm này sẽ được thực hiện từ năm 2016 đến 2021

Văn Nhanh

Xem thêm:

 

Từ Khóa: