Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Giáo dục sửa đổi về việc miễn học phí THCS để nhiều em có cơ hội tiếp cận với giáo dục phổ thông, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ cho rằng, đề xuất này chưa phù hợp, làm tăng chi ngân sách nhà nước.

Ngày 16/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục lần hai với nhiều điểm mới. Ngoài đề xuất lương nhà giáo cao nhất bảng lương hành chính sự nghiệp, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 105 để học sinh THCS trường công lập cũng không phải đóng học phí, theo Dân trí.

Bộ Giáo dục cho biết, chế độ thu học phí hiện nay mới miễn phí đối với giáo dục tiểu học, còn mầm non cho trẻ em 5 tuổi và giáo dục THCS chưa được miễn học phí. Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và thu nhập thấp. Do đó, Bộ đề xuất chính sách miễn giảm học phí để đảm bảo toàn bộ học sinh THCS cả nước được tiếp cận với giáo dục phổ thông, tạo nguồn tuyển sinh và tăng tỷ lệ học sinh qua đào tạo nghề nghiệp.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo luật, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Giáo dục không nên đưa nội dung miễn học phí THCS vào dự luật, chỉ xem xét từ sau năm 2020 khi bắt đầu triển khai giáo dục bắt buộc theo Nghị quyết số 29. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn hiện nay, việc cân đối kinh phí để thực hiện chính sách này là không khả thi.

Ngân sách nhà nước không cho phép thực hiện miễn học phí bậc THSC. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Nội vụ cũng dẫn các văn bản để chỉ ra rằng, việc quy định học sinh tiểu học, THCS công lập không phải nộp học phí là chưa phù hợp với các Nghị quyết đã ban hành, làm tăng chi ngân sách nhà nước trong khi đang khó khăn.

Trước vấn đề này, Bộ Tư pháp thẩm định đề xuất không thu học phí đối với học sinh THCS công lập phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013 và Nghị quyết số 29 về đổi mới giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, kết luận số 63 ngày 27/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 nêu rõ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn thực hiện.

Đến ngày 12/3, Chính phủ trình dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xin ý kiến. Điều 105 dự thảo luật nêu rõ, học sinh trường tiểu học công lập được miễn học phí, mức thu theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Riêng đề xuất miễn học phí THCS bị đưa ra khỏi dự luật, theo VnExpress.

Ánh Tuyết