Sáng 3/7, các thí sinh tiếp tục bước vào dự thi môn Địa lý trong thời gian 180 phút. Nhiều thí sinh “trúng tủ” khi câu hỏi đề cập đến vấn đề thời sự ngập mặn của đồng bằng sông Cửu Long.

Năm nay, đề thi bao gồm 4 câu với cấu trúc điểm khá đều (2-2-3-3). Nội dung đề không mang tính đánh đố. Năm nay, đề thi Địa lý đề cập đến nhiều vấn đề thời sự có ảnh hưởng tới xã hội như: bảo vệ đa dạng sinh học, quá trình đô thị hóa, vấn đề lao động, tình trạng ngập mặn.

Câu hỏi nhằm phân loại học sinh là câu số 4, gồm 2 câu hỏi nhỏ liên quan đến ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và tài nguyên đất, tình trạng xâm nhập mặn.

Sau đây là đề thi và gợi ý giải đề:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hữu Bằng (tổng hợp)

Xem thêm:

Từ Khóa: