Tổng thầu Trung Quốc của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vừa đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đến đầu tháng 9/2018; vận hành, khai thác thương mại vào tháng 11/2018.

Nếu theo tiến độ nêu trên, dự án sẽ chậm khoảng 11 tháng so với kế hoạch gần đây được Tổng thầu đưa ra là chạy thử kỹ thuật vào tháng 10 và khai thác thương mại vào giữa năm 2018. Nguyên nhân được cho là do việc giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD liên tục gặp vướng mắc.

Tuy nhiên, Theo Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đôn, đây mới là dự kiến của Tổng thầu Trung Quốc. Bộ Giao thông đang giao Ban quản lý dự án đường sắt rà soát lại tiến độ, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2018.

Hiện, vướng mắc trong việc giải ngân phía Việt Nam đã được giải quyết, chỉ chờ các thủ tục phía Trung Quốc cho khoản vay.

Đến nay, dự án hoàn thành 95% khối lượng xây lắp, các thiết bị được chuyển về Việt Nam đạt 60%, công tác lắp đặt hoàn thành 40%. Trong những tháng tới, các nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu, điện tử, hoàn thiện xây lắp các nhà ga.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD vào năm 2008. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD.

Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD.

Hoàng Minh