Chị Nguyễn Ngọc Thiên Bửu (Tp.HCM), nghe nói từ ngày 24/4, quy định các thuê bao di động phải bổ sung hình ảnh có hiệu lực. Nay chị cung cấp thêm hình ảnh thì nhà mạng có cam kết là bảo mật thông tin cá nhân của các thuê bao không?

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Tài, đoàn luật sư Tp.HCM cho biết, theo quy định tại khoản 1, điều 21 Hiến pháp năm 2013 thì mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn, theo Người Lao Động.

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh cũng được quy định tại điều 32 Bộ Luật Dân sự năm 2015: “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định rõ doanh nghiệp viễn thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo nghị định 49/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, ngoài chứng minh nhân dân, người dùng di động còn phải cung cấp ảnh chụp chân dung mới đủ điều kiện làm chủ sở hữu SIM điện thoại hợp pháp.

Trên thực tế, việc buộc người dân chụp hình khi mua SIM là cần thiết, nhưng nhiều người dân lại đang rất lo lắng vì sợ bị lộ thông tin cá nhân vì vấn đề bảo mật từ các nhà mạng.

Minh Tú