Tôi đã thế chấp mảnh đất của gia đình để vay nợ của 1 người quen với số tiền thấp hơn nhiều so với giá mảnh đất. Hiện giờ tôi muốn bán mảnh đất đó đi để trả nợ và lo 1 số việc cá nhân. Vậy tôi làm thế có hợp pháp hay không?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Thế chấp tài sản là việc một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (gọi là bên nhận thế chấp).

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì nghĩa vụ của bên thế chấp là thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp (nếu có); không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.

Căn cứ quy định trên, việc bán quyền sử dụng đất để trả nợ cần có sự thống nhất với bên nhận thế chấp, trong đó có ngân hàng và các bên có nhận thế chấp.

Vì vậy, bạn có thể bán mảnh đất đã thế chấp trên để giải quyết những công việc cá nhân nhưng phải có sự thỏa thuận và đồng ý của bên nhận thế chấp.

Khôi Minh