Tôi đang trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Tôi muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh có được không? Như vậy, tôi có được hưởng trợ cấp thai sản của những tháng đi làm sớm không? Chị Nguyễn Ngọc Anh (TP. Cần Thơ) hỏi.

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Về thời gian nghỉ thai sản được quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 như sau:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Điều 40 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Đồng thời, tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.

Căn cứ các quy định nêu trên, chị có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản nếu đủ các điều kiện đối với lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con như trên. Đồng thời, chị vẫn được hưởng trợ cấp thai sản theo các quy định đã trích dẫn.

Thế Tam